ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร / โทรสาร :  0-5545-0478
เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th

E-mail : failuang@outlook.co.th