คำขวัญ

คำขวัญ

 ฝายหลวงห้วงน้ำใส ยอดผ้าไทยลายตีนจก
ผ้านวมห่อหุ้มยก หอมแดงดกบนแดนดิน
ทุเรียนเต็มกิ่งก้าน ลางสาดหวานทุกผืนถิ่น
ฟ้าฮ่ามกุมารบิล หวลถวิลถิ่นสาวงาม