ติดตามการร้องเรียนกรณีขอให้ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ได้รับแจ้งจากอำเภอเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ว่า ได้รับแจ้งจากระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้ร้องปกปิดชื่อ ขอให้ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณช่วงระหว่างตั้งแต่ถนนเส้นวัดทุ่งเอี้ยงมุ่งหน้าไปวัดโพธิบัลลังก์ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรมานานกว่า 10 ปี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ถนนเส้นที่ถูกร้องเรียนในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ คือ กม.ที่3+025 ถึง กม.ที่ 5+375 ระยะทาง 2,350 เมตร อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์แล้ว และได้รับรายงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ว่า 1.ในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-022 บ้านทุ่งเอี้ยง-บ้านชายเขา ตำบลฝายหลวง-ตำบลน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 9,537,000 บาท เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสรอมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว 2.ในระหว่างการรออนุมัติงบประมาณ ตามข้อ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จะพิจารณาซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยใช้แผนปฎิบัติการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นโดยใช้เครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโอกาสต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น