ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2563- เดือนกันยายน 2564 / วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เพื่อใช้ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2563- เดือนกันยายน 2564 / วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เพื่อใช้ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น