ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564/วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เพื่อใช้ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564/วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เพื่อใช้ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น