ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น