ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลฝายหลวงฯลฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลฝายหลวงอันต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการ ในแบบพิมพ์ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น