ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายหลวง ประจำปี 2565

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายหลวง ประจำปี 2565

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง จึงให้พนักงานสำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ที่ 433/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตตำบลฝายหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายหลวง อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น