ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ  อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี 2561 โดยมี นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ตรัสวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายลิ ทีกว้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับการจัดงานแห่น้ำขึ้นโฮง ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของประชาชนอำเภอลับแล โดยการนำของนายชูชาติ จันทร์วัฒนพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง เป็นการนำน้ำศักดิ์สิทธ์ประพรมด้วยน้ำอบ น้ำหอม ขึ้นสักการะดวงวิญญาณเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตลอดจนเทพารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขของชาวเมืองลับแล โดยประเพณีแห่น้ำ ขึ้นโฮง เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวบ้านตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล ซึ่งจัดทุกวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี เพื่อเป็น การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อดวงวิญญาณเจ้าฟ้า ฮ่ามกุมาร ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองลับแล สร้างความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังชาวอำเภอลับแล นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาช้านานของชาวบ้านตำบลฝายหลวง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ผู้สร้างเมืองลับแลให้มีความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ และความกตัญญูรู้คุณคนนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย สมควรอย่างยิ่งที่จะสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้สืบต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น