ผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุทุกคนในนอร์เวย์ได้รับเงินบำนาญการเกษียณอายุ จำนวนเงินบำนาญนี้แตกต่างกันไปตามรายได้ในอดีต

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในนอร์เวย์อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง บางคนได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลเมือง (การดูแลพยาบาลที่บ้าน การช่วยเหลือที่บ้าน ความเป็นไปได้ของการเข้าร่วมกับศูนย์ดูแลตอนกลางวันสำหรับผู้ใหญ่ของเทศบาลเมือง) แต่หลายคนดูแลจัดการตนเองหรือได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวเมื่อบางคนไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ พวกเขาสามารถเข้าไปอยู่ในสถานดูแลคนชรา อย่างไรก็ตาม เพียงครึ่งหนึ่งที่อายุเกิน 90 ปีอยู่ในสถานดูแลคนชรา

ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการดูแลพยาบาลที่บ้านจะเป็นการจ่ายร่วมกันสำหรับบริการเหล่านี้ เทศบาลเมืองจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ จำนวนเงินของการจ่ายร่วมกันแตกต่างกันมากในแต่ละเทศบาลเมือง

ผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลคนชราต้องจ่ายเงินร่วมกันด้วย การอยู่ที่สถานดูแลคนชราราคาประมาณ 800,000 เคราน์ต่อปี จำนวนเงินที่จะจ่ายร่วมกันขึ้นอยู่กับรายได้

ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพเฉพาะ:

  • เนื่องจากเราอายุมากขึ้น ร่างกายของเราเริ่มเสื่อมลง เราอาจปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆและไม่สามารถทำอะไรได้มากเท่าเมื่อก่อน สิ่งนี้สามารถนำไปสูภาวะซึมเศร้าและการแยกตัวมาอยู่คนเดียว
  • ผู้สูงอายุประมาณ 100,000 คนในนอร์เวย์ทรมานจากภาวะซึมเศร้า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุจากสุขภาพไม่ดี แต่ก็ยังอาจมีสาเหตุมาจากความโดดเดียวและการแยกตัวมาอยู่คนเดียวด้วย
  • เป็นธรรมดาสำหรับผู้สูงอายุที่จะสูญเสียความจำและหลายคนกลายเป็นโรคสมองเสื่อม โรคสมองเสื่อมเป็นผลมาจากสมองถูกทำลาย ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงความทรงจำ การใช้ชีวิตโดยใช้อารมณ์เป็นใหญ่ และความสามารถเกี่ยวกับหน้าที่ทางสังคม
  • บางคนสูญสัยความอยากอาหารเมื่อมีอายุมากขึ้น พวกเขาอาจขาดสารอาหารหรือสุขภาพไม่ดีเพราะทานอาหารไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคอ่อนแอ และเสี่ยงมากต่อโรคและการติดเชื้อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น