โครงการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอลับแล ดำเนินโครงการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป เพื่อให้แระชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากการชี้นำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น