ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี 2565

ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ การค้าหรือประกอบการเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นๆอันจะต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษี พ.ศ.2510 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายได้ ภายในเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 25 และ มาตรา 35

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น