ไม่มีหมวดหมู่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ 2565

    • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง เจตนารมณ์ นโยบาย “No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่” ไม่รับ-ไม่ให้

    • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง เจนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอรัปชั่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เรื่องหลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน