PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

การอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
วันที่อบรม 27/11/2017 - 22/12/2017
ระยะเวลา 26 วัน
จำนวนที่รับ 500 คน

การอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
วันที่อบรม 27/11/2017 - 22/12/2017
ระยะเวลา 26 วัน
จำนวนที่รับ 500 คน

ติดต่อเรา

bcnc99@hotmail.com 

 

0-5323-6000-1 


201 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริน จ.เชียงใหม่ 50180

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS