PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
วันที่อบรม 26/07/2017 - 26/07/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน

ติดต่อเรา

bcnphraenew@gmail.com 

 

054069615 


319 ม.7 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS