PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
วันที่อบรม 26/07/2017 - 26/07/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 30 คน

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
วันที่อบรม 26/07/2017 - 26/07/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 30 คน

พัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
วันที่อบรม 05/08/2017 - 07/08/2017
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 140 คน

ติดต่อเรา

pa_ra_27@hotmail.com 

 

0-4424-2397 ต่อ 115 


177 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS