PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

อบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 26/07/2017 - 26/07/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน

อบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น)

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 26/07/2017 - 26/07/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด

อบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 04/07/2018 - 07/07/2018
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน

อบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น)

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 20/09/2018 - 20/09/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด

อบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 17/05/2018 - 20/06/2018
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด

ติดต่อเรา

jsuntharat@hotmail.com 

 

0-7532-442, 0-7831-1149 


11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS