PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

โครงการการสร้างเสริมสมรรถนะผู้บริหารเพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 15/08/2017 - 17/08/2017
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน

โครงการการสร้างเสริมสมรรถนะผู้บริหารเพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 15/08/2017 - 17/08/2017
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน

โครงการการสร้างเสริมสมรรถนะผู้บริหารเพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 15/08/2017 - 17/08/2017
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน

ติดต่อเรา

sprbcn@hotmail.com 

 

0-5621-3741, 0-5621-3741 กด 311 


45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 600000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS