PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ (Refresh) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
วันที่อบรม 06/09/2017 - 09/09/2017
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
วันที่อบรม 01/09/2017 - 30/09/2017
ระยะเวลา 30 วัน
จำนวนที่รับ 30 คน

ติดต่อเรา

scph_kk@yahoo.com 

 

0-4322-5129, 0-04322-2741 


90/1 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS