ข่าวกิจกรรม

ส่งน้ำนายสมพร เมืองลับแล

นำรถน้ำบรรจุน้ำไปส่ง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดถนน

ออกพื้นที่ทำความสะอา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ซ่อมไฟฟ้า ม.4-ม.12

ออกพื้นที่ซ่อมไฟฟ้า ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ซ่อมไฟฟ้า หมู่ 7-หมู่ 11

ซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 7- ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ซ่อมท่อประปาหมู่ 4 บ้านบนม่อน

ว่อมท่อประปาหมู่ที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ตัดหญ้า ปรับดินบริเวณฝายหลวง

ออกพื้นที่ปรับหน้าดิ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม