ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

ตามที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง กำหนดวันลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

ดาวโหลดเอกสารการรับสมัคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น