แหล่งท่องเที่ยว

 อนุสาวรีเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร

 

รายละเอียด
อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านท้องลับแล ตำบลฝายหลวงอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 12 กม. เป็นอนุสาวรีย์ของปฐมผู้ครองเมืองลับแล เจ้าฟ้าฮ่ามกุมารพระราชบุตรในพระเจ้าเรืองไทธิราช กษัตริย์แห่งแคว้นโยนกนครเมื่องเชียงแสนได้รับโปรดเกล้าให้มาครองเมืองลับแล ทรงปกครองไพ่ฟ้าประชาชนให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันและป้องกันขอบขันธเสมาให้รอดพ้นภัยจากการลุกลาน ของกำโภชนคร (ขอม) ชาวอำเภอลับแลได้พร้อมใจกันก่อตั้งพระรูป ซึ่งนำอัฐิพระองค์มาบรรจุไว ณ ม่อนอารักษ์ไว้เป็นที่สักการะบูชา ในคุณงามความดีของพระองค์ จึงเกิดประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพิ่มเติมได้ที่
อบต. ฝายหลวงโทร. โทร.055 450478
พิกัด 17.680334, 100.02517

 

ลักษณะเด่น
-อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่อมกุมาร -ฝายหลวง-

 

ประวัติ
อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านท้องลับแล ตำบลฝายหลวง อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 12กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษของเมืองลับแล บนเนินเขาด้านหลังอนุสาวรีย์มีทางขึ้นไปยังจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองลับแลได้อย่างงดงาม ส่วนฝายหลวง อยู่บริเวณเดียวกับอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร เป็นฝายชลประทานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช) และในปัจจุบันตำบลนี้ได้ตั้งชื่อฝายแห่งนี้ คือ ตำบลฝายหลวง

บานประตูวิหารวัดดอนสัก

 

บานประตูวิหารวัดดอนสัก หรือ บานประตูวัดดอนสัก ตั้งอยู่ที่วัดดอนสัก หมู่ 3 บ้านฝายหลวง อำเภอลับแล ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 9 กิโลเมตรเศษ เป็นคู่บานประตูไม้จำหลักโบราณสมัยอยุธยาที่มีความสวยงามคู่หนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นบานประตูพุทธศาสนสถานที่มีความสวยงามมากที่สุด 1 ใน 3 คู่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ บานประตูวิหารวัดพระฝาง, บานประตูพระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ และบานประตูวิหารวัดดอนสัก โดยประตูวัดดอนสักนี้เป็น 1 ใน 2 คู่ บานประตูสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญ

บานประตูวัดดอนสัก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีลวดลายสวยงาม ติดตั้งเป็นบานประตูสำหรับวิหารวัดดอนสักสถาปัตยกรรมเชียงแสนปนสุโขทัย

ตัวเสาประตูเป็นลายกนกใบเทศสลับลายกนกก้ามปู บานประตูเป็นไม้แกะสลักทั้งบาน รูปลายกนกก้านขด มีรูปสัตว์หิมพานต์แทรกอยู่ในลวดลายกนกต่าง ๆ มีความอ่อนช้อยสวยงาม โดยบานซ้ายและขวานั้นไม่เหมือนกัน แต่เมื่อปิดบานแล้วลวดลายมีความลงตัวเข้ากันได้สนิท

ศูนย์บริการแหล่งท่องเที่ยว