กิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา09.30 น. ประกาศคำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 โดย นายชูชาติ จันทร์วัฒนพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30 น. นาย ปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการประชุมสภาครั้งแรก หลังจากที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลการเลือกตั้ง ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดถนน

ออกพื้นที่ทำความสะอาดถนน รดน้ำต้นไม้